Praktika ir dirbtuvės

Dažnai priimu norinčius pasimokyti, Būtina sąlyga – skirti min tris mėnesius tokiai veiklai.

Ieškau talentų kuriant Vilniaus senamiesčio vizijas kūrybinės vietokūros, rinkodaros, dizaino, parodų kuratorystės, meno galerijos vadybos, darbo su bendruomene, NVO veiklos srityse. Su kai kuriais pasimokiusiais toliau tęsiu darbinę partnerystę.

Iš praktikos išsinešami bendradarbiavimo įgūdžiai, naujos draugystės, pasididžiavimas kartu sukurtais darbais, idėjos ateičiai.

Jei mokaisi rinkodaros, dizaino, verslo vadybos, meno vadybos, menotyros, komunikacijos, politikos, ar panašių dalykų ir manai kad nori praktiką atlikti Vilniaus senamiestyje ar mano studijoje, welcome. Parašyk julia@juliajanus.com kas tave skatina norėti tokios praktikos, pažiūrėsiu kada ir ar galiu priimti ir atsakysiu.

Taip pat esu atvira dirbtuvėms aukštosiose mokyklose dizaino ir/ar technologijų studentams tyrinėjant pasirinktą temą ir sukuriant kartu bendrą kūrinį.